Αντλίες Περιστροφικές

Πληροφορίες: Αντλίες περιστροφικές για παχύρευστα υγρά ιδανικές για ακάθαρτα νερά, πόσιμο νερό, αποστράγγιση σεντίνων, μετάγγιση λαδιού/καυσίμων/Diesel. Συνήθως χρησιμοποιούν ελαστικό ή μεταλλικό impeler

Εμφάνιση όλων των 8 αποτελεσμάτων