Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος

Βολτόμετρο 10-16VDC, Δείκτης Καυσίμου Ε-1/2-F, Δείκτης Καυσίμου Τύπου VDO (ευρωπαϊκού), Θερμοκρασίας 100°C-250°F, Μιλιόμετρο 55ΜΡΗ, Όργανο πίεσης λαδιού 80PSI, Όργανο πίεσης νερού 30PSI, Όργανο στάθμης νερού, Όργανο στάθμης νερού Τύπου VDO (ευρωπαϊκού), Στροφόμετρο 7000RPM, Στροφόμετρο Diesel 4000RPM, Τριμόμετρο Honda, Τριμόμετρο Mercury, Ωρόμετρο